Yapex
Yapex

Tez: Tarihi Bir Konut Yapısında Nem Sorunlarının Araştırılması

Hazırlayan Bülent YARDIM
Tez Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Selim Sarp TUNÇOKU

Çalışma İzmir’in Basmane semtinde yer alan tarihi bir konut yapısının nem sorunlarının incelenmesini içermektedir. Çatının tahrip oluşu nedeniyle zemin ve birinci katlarda nem sorunu yağmur girişidir. Bodrum katta ise, hissedilmesine rağmen nem kaynağı açık olarak izlenememektedir. Bu nedenle çalışma bodrum katta yoğunlaştırılmıştır. Duvar yüzeylerindeki nem miktarı ve sıcaklık ölçümleri tahribatsız test yöntemlerinden elektrik iletkenliği ve infrared termal ölçümlerle yapılmıştır. Sonuçlar, malzemelerin fiziksel özellikleri, nem ve tuz miktarları, iç ve dış iklim verileri, yerleşim planı ve yapının mimari özellikleri ışığında değerlendirilmiştir.

Çalışma sonuçları, nemin duvarların alt bölgelerinde toplandığını ve sorunun zemin kaynaklı olduğunu göstermektedir. Zeminden gelen nem yanında, komşu yapıların terasları, bodrum pencereleri ve sokak ara kesitlerindeki sağlıksız detayların yol açtığı yağmur suyu sızıntıları da bodrumdaki yetersiz havalandırma ile birlikte etkili olmuştur.

Alan çalışmalarının genellikle öğlen saatlerinde yapılması nedeniyle yoğuşma olayı tespit edilmemiştir. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde yoğuşmaya maruz kalabilecek soğuk bölgeler izlenmiştir.

Bu bulgular ışığında, mevcut sağlıksız detaylar için alternatif çözümler önerilmiştir.© Copyright 2012 Akdeniz Tanıtım A.Ş.